Điều khoản sử dụng ở trang web Hạ Long Media đều là tài sản của chúng tôi. Việc người dùng truy cập, sử dụng website này đã đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận mọi điều khoản mà Hạ Long Media đề ra. Nếu bạn không chấp thuận điều khoản thì vui lòng không truy cập, sử dụng trang web halongmedia.net.

Điều khoản sử dụng của Hạ Long Media

Chúng tôi sẽ toàn quyền quyết định về việc cập nhật, thay đổi, thêm hoặc xóa bất cứ điều khoản sử dụng nào tại website Hạ Long Media. Người dùng có thể truy cập và kiểm tra các điều khoản sử dụng định kỳ để check các thay đổi. 

Hạ Long Media có toàn quyền quyết định cho mọi điều khoản sử dụng của website 
Hạ Long Media có toàn quyền quyết định cho mọi điều khoản sử dụng của website

Khi bạn sử dụng web Hạ Long Media (sau khi các điều khoản sử dụng được đăng tải), điều này cho thấy bạn đã chấp nhận và đồng ý với những sự thay đổi đó. Chỉ cần người dùng tuân thủ chính xác các điều khoản sử dụng mà chúng tôi công bố, Hạ Long Media sẽ cấp cho người dùng các đặc quyền cá nhân để truy cập, sử dụng website.

1. Đăng nhập, sử dụng Hạ Long Media 

Khi người dùng truy cập và đăng nhập tài khoản vào halongmedia.net, người dùng lúc này đã biết và cần tuân thủ các quy định và điều khoản sử dụng của chúng tôi. 

2. Bản quyền tại Hạ Long Media 

Chúng tôi sẽ lưu giữ toàn bộ quyền lợi, quyền bảo vệ và quyền sử dụng các thông tin tại website halongmedia.net. Việc công bố này của Hạ Long Media không phục vụ cho việc sao chép, nhân bản, xuất bản hay cho thuê, mua bán dữ liệu, thông tin. 

Hạ Long Media sẽ lưu giữ các bản quyền có tại website 
Hạ Long Media sẽ lưu giữ các bản quyền có tại website

3. Thông tin và dữ liệu có trên Hạ Long Media 

Toàn bộ thông tin có ở Hạ Long Media (bao gồm chú thích, link, chỉ dẫn, hình ảnh và tài nguyên download,…) của website đều có thể thay đổi tuỳ vào quyền quyết định của chúng tôi. 

Tuỳ vào bối cảnh cũng như mục đích sử dụng, Hạ Long Media sẽ cung cấp nguyên trạng, thông tin và nội dung chính xác được cung cấp, đăng tải ở website. Chúng tôi được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm liên quan tới tính phù hợp và độ chính xác về các thông tin, nội dung đăng tải. Không điều nào có trong điều khoản sử dụng sẽ ràng buộc Hạ Long Media và người dùng trong quá trình truy cập website. 

4. Quyền sở hữu trí tuệ ở Hạ Long Media 

Toàn bộ nội dung, logo, chỉ dẫn, nhãn hiệu và thương hiệu được giới thiệu, đăng tải ở Hạ Long Media đều là sản phẩm trí tuệ của chúng tôi. Các thông tin do người dùng cung cấp sẽ thuộc về người dùng. Hạ Long Media không chuyển giao dưới bất cứ hình thức nào và có toàn quyền sử dụng luật định của website. 

Hạ Long Media toàn quyền sở hữu các sản phẩm trí tuệ được update ở website
Hạ Long Media toàn quyền sở hữu các sản phẩm trí tuệ được update ở website

5. Giới hạn trách nhiệm của Hạ Long Media 

Hạ Long Media miễn mọi trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất, rủi ro, thiệt hại nào của người dùng nếu vi phạm vào điều khoản sử dụng. Nếu người dùng khai thác hoặc sử dụng thông tin trên website nhưng chưa tìm hiểu, xác minh chính xác bằng biện pháp mà luật pháp cho phép thì bản thân cần chịu toàn bộ trách nhiệm. Ngoài ra chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm với các trường hợp: 

  • Thiệt hại xảy ra vì thông tin bị gián đoạn, virus hoặc ăn cắp dữ liệu. 
  • Thiệt hại xảy ra từ người dùng vì sử dụng thông tin vào các mục đích không phù hợp.

6. Điều khoản sử dụng dịch vụ Hạ Long Media 

Toàn bộ các điều khoản sử dụng dịch vụ liên quan đến Hạ Long Media đều được giới thiệu cẩn thận tại bài viết và nội dung của website. Người dùng cần đọc kỹ các hướng dẫn, chính sách và quy định của từng điều khoản để đưa ra quyết định chính xác trước khi sử dụng dịch vụ do Hạ Long Media cung cấp. 

Lời kết 

Nếu bạn sử dụng bất cứ dịch vụ nào do Hạ Long Media cung cấp thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đã hiểu và đồng ý với các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Chính vì thế bạn hãy tìm hiểu chi tiết để đảm bảo quyền lợi cho mình và sự thuận lợi cho đôi bên nhé.